400

برای اطمینان از عدم وجودهرگونه منفذ هوا در فواصل زمانی معین تمامی اتصالات شیلنگهای هیدرولیک را بررسی کنید. هرگونه مدرکی دال بر کاهش سیال یا نشتی را مورد بررسی قرار دهید. لوله های فلزی را برای وجود نشتی، چفتهای شل شده ، خراشیدگی ، پیچ خوردگی و یا سایر خرابی ها چک کنید. اتصالات و بست ها را برای نشتی، گشادی، شیار، سوراخ و یا سایر معایب مورد بازرسی قرار دهید. و قسمتهای معیوب را تعویض یا تعمیر کنید. اطمینان حاصل کنید که شیلنگها به هم ساییدگی نداشته باشند و کاملا صحیح نصب و محکم شده اند.

هنگامی که بازرسی، خرابی یا نقصی در شیلنگ هیدرولیک را نشان می دهد کل آن مسیر را تعویض کنید و چنانچه قسمت خراب محدود به یک ناحیه است می توان آن قسمت را جایگزین کرد.در تعویض شیلنگ هواپیما همواره از لوله های سایز مشابه و مواد با جنس اصلی استفاده کنید. از لوله ها ی قدیمی بعنوان قالب برای خم کردن لوله های جدید استفاده کنید مگر آنکه خیلی بد آسیب دیده باشد که در این شرایط می توان قالب را ازسیم آهنی نرم ساخت. لوله های آلومینیومی نرم با قطر بیرونی کمتر از نیم اینچ را شاید بتوان با دست خم کرد. برای سایر لوله ها از ابزار مناسب خم کردن لوله دستی یا برقی استفاده کنید.لوله ها را با دقت خم کنید تا ازهرگونه پهن شدن ، پیچ خوردگی و یا چروک شدگی بیش ا ز اندازه جلوگیری شود.پهن شدگی تا حد اندکی قابل قبول می باشد ولی هرگزنباید از 75 % قطر اصلی بیرونی تجاوز کند. پهن شدگی بیش از حد می تواند فرسایش شیلنگ هیدرولیک را باعث شود. هنگام تعویض و نصب لوله ها آنها را با قطعه مجاور آن با دقت تنظیم کنید که برای تنظیم و تراز شدن احتیاج به سفت کردن زیاد پیچ و مهره های بست نباشد. سپس لوله کشی با ابزارشکل دادن و جوش مناسب هوای 37 درجه با توجه به سایز لوله و نوع اتصالات حرارت داده می شود.

جوش دو مرحله ای برای لوله های نرم آلومینیومی با قطر بیرونی 8/3 اینچی وکمتر از آن و جوش یک مرحله ای برای سایر انواع لوله استفاده می گردد. برای ایجاد اتصال ها از مایع هیدرولیک بعنوان روان کننده استفاده کرده و سپس آنها را سفت کنید. بیش از حد سفت کردن هم می تواند به لوله یا بست ها آسیب بزند که ممکن است باعث خرابی گردد. و کم سفت کردن نیز می تواند نشتی را موجب شود که باز به خرابی سیستم می انجامد. فرورفتگی های جزئی و خراش در لوله ممکن است قابل تعمیر باشد. خش و یا شکافهای با عمق کمتر از 10 درصد از ضخامت دیواره لوله های آلیاژ آلومینیوم که در پاشنه خم نیستند، ممکن است با پرداخت کردن با ابزاردستی تعمیر شود. ولی لوله های با علامتهای مهمتر ، شکاف و یا ترک می بایست تعویض شوند. هر گونه ترک یا ناهنجاری در عمل جوش غیر قابل قبول است و باعث پس زدگی می شود. دندانه کمتر از 20 درصد قطر لوله مشکلی ایجاد نمی کند مگر آن را در پاشنه خم باشد. یک خط به شدت آسیب دیده باید جایگزین شود، با این حال ممکن است بتوان این کار را با برش بخش های آسیب دیده و قرار دادن یک بخش لوله به همان اندازه و با همان جنس انجام داد هر دو بخش سالم و جایگزین شده لوله را جوش داده و ارتباط را با استفاده از اتصالات استاندارد، بازویی ومهره های لوله ایجاد کنید. اگر قسمت آسیب دیده به اندازه کافی کوتاه است، می توانید جایگزینی لوله را حذف کرده و با استفاده از یک واحد اتصال و دو بست شیلنگ هیدرولیک تعمیر را انجام دهید.

هنگامی که جایگزینی شیلنگ انعطاف پذیر ضروری است، استفاده از همان نوع، اندازه، تعداد قسمت، و طول شیلنگ مشابه ضروری است.

برخی از روغن های مصنوعی نیاز به شیلنگ لاستیک مصنوعی ترکیبی که با آنها سازگار هستند را دارند. هواپیما برای بدست آوردن شماره قطعه صحیح برای جایگزینی شیلنگ به اطلاعات خدماتی سازنده هواپیما مراجعه کنید. اگر اتصالات در پایان هرطرف از نوع درست بازویی باشد، جایگزینی می تواند درست از آب در بیاید. قبل از برش شیلنگ سیم بافته شده قابل انعطاف به اندازه مناسب، شیلنگ را محکم بانوار پوششی بسته و برش را مرکز نوار پوشش ایجاد کنید تا از هرگونه سائیدگی جلوگیری شود.

استفاده از سنبه از برش داخل شیلنگ واتصالات هیدرولیک در هنگام جای گذاری اتصالات جلوگیری می کند.

قطعات شیلنگ را بدون پیچاندن نصب کنید. شیلنگ نمی بایست بین دو اتصال به محکمی کشیده شود زیرا این امربه وارد شدن فشار بالا به شیلنگ و خرابی احتمالی منجر می شود. طول شیلنگ باید به اندازه ای باشد که در حدود 5 تا 8 درصد گشادی را شامل شود. از خم شدگی های تنگ در خطوط شیلنگ اجتناب کنید زیرا ممکن است به خرابی سیستم منجر شود. و هرگز از حداقل شعاع خم شدگی تجاوز نکنید.

 

 

100

ارتباط با ما

آدرس : تهران - خیابان امیر کبیر- خیابان ناظم الاطباء جنوبی- پاساژ سبحان - پلاک 51

تلفن: 9 - 33976508 

فاکس: 33976505 

E-mail: metalicanstore@yahoo.com

موارد کاربرد